Rakennuslupa- ja poikkeuslupa­suunnitelmat sekä työnjohto- ja valvontatyöt – Rovaniemi

Rakennus- ja Metsäpalvelut Petäjäjärvi Oy tarjoaa ammattitaitoista työnjohto- ja valvontapalveluja. Autamme myös rakennuslupa- ja poikkeuslupasuunnitelmien teossa.

Työnjohto- ja valvontatyöt

Valvojan tehtävänä on huolehtia siitä, että rakentaminen pystytään toteuttamaan hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti, sovitussa aikataulussa, hyvän rakennustavan ja normien sekä viranomaisvaatimusten mukaan. Ammattitaitoisella ja tehokkaalla työmaa-aikaisella valvonnalla varmistetaan hyvän rakennustavan ja sopimuslaadun toteutuminen sekä kohteen tekninen laatu ja arvo.

Valvojan tehtävät

  • Valvonta projektin etenemiseksi häiriöttä
  • Urakoiden ajallinen valvonta
  • Tekninen laadunvalvonta, rakentaminen määräysten ja normien mukaisesti
  • Lisä- ja muutostöiden hallinta
  • Dokumentointi

Valvojan tehtävät räätälöidään tilaajan resursseihin sopivaksi.

Poikkeuslupa

Poikkeuslupaa tarvitaan yleis- ja asemakaava-alueilla, kun poiketaan kaavasta tai kunnan rakennusjärjestyksestä. Samoin poikkeuslupa tarvitaan ranta-alueilla, joilla ei ole oikeusvaikutteista yleis- tai asemakaavaa.

Autamme poikkeusluvan hakemisessa.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!