Rakennuslupa- ja poikkeuslupa­suunnitelmat sekä työnjohto- ja valvontatyöt – Rovaniemi

Pyydä tarjous suunnitelmalle tai luvalle

Rakennus- ja Metsäpalvelut Petäjäjärvi Oy tarjoaa ammattitaitoista työnjohto- ja valvontapalveluja. Autamme myös rakennuslupa- ja

poikkeuslupasuunnitelmien teossa.

Työnjohto- ja valvontatyöt

Valvojan tehtävänä on huolehtia siitä, että rakentaminen pystytään toteuttamaan hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti, sovitussa aikataulussa, hyvän rakennustavan ja normien sekä viranomaisvaatimusten mukaan. Ammattitaitoisella ja tehokkaalla työmaa-aikaisella valvonnalla varmistetaan hyvän rakennustavan ja sopimuslaadun toteutuminen sekä kohteen tekninen laatu ja arvo.

Tutustu hankkeisiimme kuvagalleriassa

Valvojan tehtävät

 Valvonta projektin etenemiseksi häiriöttä
 Urakoiden ajallinen valvonta
 Tekninen laadunvalvonta, rakentaminen määräysten ja normien mukaisesti
 Lisä- ja muutostöiden hallinta
 Dokumentointi

Valvojan tehtävät räätälöidään tilaajan resursseihin sopivaksi.

Poikkeuslupa

Poikkeuslupaa tarvitaan yleis- ja asemakaava-alueilla, kun poiketaan kaavasta tai kunnan rakennusjärjestyksestä. Samoin poikkeuslupa tarvitaan ranta-alueilla, joilla ei ole oikeusvaikutteista yleis- tai asemakaavaa. 

Autamme poikkeusluvan hakemisessa.